Mini Beats 1

Mini Beats 1

Kaarten

Kaarten

Level 2 Mini Beats II

Level 2 Mini Beats II

Mini Beats

 

Voor wie?
 

 

 


 

Aantal spelers?

 


 

 

Inhoud?

 

 

 

 

 

 

 

Meer info?

 

Mini Beats kopen

PO: groep 6/7/8

VO: klas 1 & 2 VMBO/HAVO/VWO

Hele klas

Ritme notatie, presenteren, ritmisch dictee en componeren met motief, variatie en herhaling.

Mini Beats gaat uit van ritmische figuren die qua lettergrepen overeen komen met verschillende fruitsoorten. Elke fruitsoort is 1 tel, maar heeft zijn eigen ritmische figuur. Hoe moeilijker het ritmische figuur, hoe meer punten het waard is.

 

Mini Beats 1

Mini Beats 1 is een spel omtrent het herkennen en kunnen klappen van ritmische figuren. Elk groepje (minimaal 3, maximaal 6) krijgt een lege maat met plek voor 4 fruitsoorten en een doosje met fruitkaartjes die in deze maat kan worden geplakt. In eerste instantie kunnen de spelers punten verdienen door het voorgeklapte ritme goed te raden. Elk goed geraden stuk fruit is punten waard, het groepje dat als eerste klaar is, krijgt 1 bonus punt. Gaat dit goed dan kunnen de leerlingen zelf een ritme bedenken en oefenen. Vervolgens moet de docent raden wat het is, elk goed geraden stuk fruit levert weer punten op.

Dit motief kan vervolgens ingezet worden voor een componeer opdracht, een speelstuk of iets anders waar de leerlingen mee aan de slag kunnen, die vrijheid is er voor de docent.

 

Mini Beats 2

Mini Beats 2 is de grote broer van Mini Beats 1. In deze versie kunnen leerlingen weer zelf bepalen hoe ze een ritmische compositie maken en punten scoren op snelheid, ritmische vaardigheden en creativiteit. In 3 levels wordt er een ritmische compositie gemaakt. Hier wordt geoefend met ritmische figuren en de vertaling naar het notenschrift en gecomponeerd met motief, variatie, herhaling en contrast. Door de levels heen wordt er geoefend met de componeer blokken, ritmische figuren en creatief presenteren. Hoe verder we gaan hoe hoger het niveau en zo werken de leerlingen toe naar een stomp-achtige performance waarmee ze het geheel afsluiten.